Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 01.07.2016.
Beigu datums: 30.09.2017.

Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" atbalstīts pētījums

Logo LVAF

Pētījuma mērķis ir Eirāzijas lūša populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā ilgtermiņā, veicinot labvēlīga stāvokļa sasniegšanu un uzturēšanu visā Baltijas lūšu populācijā, kā arī rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Pētījuma uzdevumi un galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr. 1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām.
  2. Organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanās iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu.
  3. Organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t. sk. medību, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā.
  4. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Sasniegtie rezultāti, pētījuma rezultātu dokumentācija:

Eirāzijas lūša Lynx lynx sugas aizsardzības plāns (informācija par sugu un biotopu aizsardzības plāniem)

Pirmā SAP apspriede

Otrā SAP apspriede

Trešā SAP apspriede