Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīts pētījums (vienošanās Nr. 5-5.5.1_001p_101_22_41)


Pētījuma zinātniskais pārskats