Vadītājs:
Māris Daugavietis
Sākuma datums: 01.01.2009.
Beigu datums: 31.12.2009.

Pētījumu atbalsta Latvijas Zinātnes padome

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas galveno koku sugu (egles, priedes, bērza, apses, baltalkšņa) biomasas sastāvdaļu (mizas, zaleņa, koksnes) fenolsavienojumu sastāvu un īpašības iespējamai fenolsavienojumu izmantošanai par marķieriem rezistentu klonu hibrīdu atlasei, fenolsavienojumu kā bioloģiski aktīvu savienojumu izmantošanai citās tautsaimniecības nozarēs. Izstrādāt fenolsavienojumu ieguves tehnoloģijas.

Galvenie darba uzdevumi ir (a) noteikt mazmolekulāro fenolsavienojumu grupu saturu un sastāvu zalenī, mizā un koksnē un to sastāva atšķirības dažādas rezistences kokiem un hibrīdiem; (b) izvērtēt fenolsavienojumu ietekmi uz meža fitopatogēnu, piemēram, Heterobasidion annosum attīstību.

Pētījumi dos jaunas atziņas par fenolsavienojumu īpašībām un izmantošanas iespējām, nodrošinās teorētiskos pamatus to ražošanas tehnoloģiju izstrādei un pielietošanai.