Vadītājs: Mārtiņš Zeps
Sākuma datums: 01.07.2019.
Beigu datums: 30.06.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/18/A/138

Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījuma partneri ir Vizulo SIA (vadošais partneris, kontaktpersona Sergejs Burtovojs) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Mārtiņš Zeps).
Kopējais finansējums ir 627 452,78 EUR.

Pētījuma mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz kokaugu pavairošanas in vitro un to mikro spraudeņu apsakņošanas daudzstāvu sistēmās procesa efektivitātes uzlabošanu, izstrādājot ar īpaši pielāgotu gaismas spektru aprīkotas LED apgaismojuma sistēmas, kas sekmētu efektīvāku un energoefektīvāku pavairošanas un apsakņošanas procesu norisi.

Aktualitātes

 1. 3.07.2019. Relīze Uzsākts pētījums
 2. 13.12.2019. Relīze Pētījuma aktualitātes
 3. 31.03.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 4. 15.06.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 5. 21.08.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 6. 9.12.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 7. 16.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 8. 30.04.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes: dalība pasākumā Eiropas zinātnieku nakts 2021
 9. 29.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 10. 29.12.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes par dalību starptautiskā konferencē, prezentācija Growth of hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) in vitro cultures under different spectral composition of light
 11. 31.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 12. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes un prezentācija konferencē B4EST
 13. 26.08.2022. Pētījuma ietvaros izstrādāta tehnoloģija Bērza klonu rūpnieciskās pavairošanas metode in vitro