Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.03.2016.
Beigu datums: 31.12.2016.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5_002h_101_16_67

Pētījuma mērķis ir veikt priekšizpēti, apzinot vismaz 15 inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas iegūstami, pārstrādājot kultivētos augus vai to augļus; veikt ekodizaina analīzi a/s "Latvijas valsts meži" definētiem alternatīviem bioproduktiem; sagatavot un pamatot perspektīvāko jauno produktu sarakstu.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
un prezentācija (15.02.2017.)

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands

Darbinieki