Vadītājs: Mārtiņš Zeps
Sākuma datums: 01.07.2020.
Beigu datums: 31.12.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/092

Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījuma partneri ir Linda-1 SIA (vadošais partneris; vadītājs Jānis Zandbergs) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Mārtiņš Zeps).
Kopējais finansējums ir 617 503,51 EUR.

Pētījuma mērķis ir iegūt intelektuālā īpašumā tiesības un ekonomiskās priekšrocības, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu jaunu pārtikas kūpināšanas tehnoloģiju, kas sastāvēs no kūpināšanas iekārtas ar automatizētu vadību un tai speciali izstrādāta kurināmā, kas kompleksā veida nodrošinās, ka pārtikas produktu kūpināšanas procesa izmantotie, koksnes dabīgās degšanas rezultātā iegūtie dūmi tiek radīti un kontrolēti tādā veida, ka kūpinājuma produkcija atbilst EK noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz benzpirena koncentrāciju, vienlaicīgi saglabājot gala produkta uzturvērtības un organoleptiskās īpašības.

Aktualitātes

 1. 9.12.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 2. 31.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 3. 29.06.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 4. 27.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 5. 28.12.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 6. 31.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 7. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 8. 17.08.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 9. 9.09.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes – dalība izstādē "Riga Food"
 10. 3.10.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes – dalība izstādē "Mežzinātnes pēcpusdienā"
 11. 4.11.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes – dalība starptautiskā konferencē par zemes izmantošanas ilgtspēju
 12. 23.02.2023. Relīze Dalība Vidzemes inovāciju nedēļā
 13. 11.05.2023. Tehnoloģija Ābeles un baltalkšņa koksnes granulu izgatavošana