Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 20.12.2013.
Beigu datums: 31.08.2015.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2013/0065/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/034

Logo ESF Ieguldijums