Sākuma datums: 02.01.2019.
Beigu datums: 05.12.2021.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 16.12.2021.
Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: LVMI "Silava" mājas lapa un LLU zinātnisko pētījumu datubāzē.
Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis ir izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus, veikt to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaut Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Pētījuma periods: 4.01.–5.12.2021.

Plānotās aktivitātes 2021. gadā:

 1. Ievietot ekspedīcijas paraugus gēnu bankā, pārbaudīt un ievadīt deskriptora datus datubāzē. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ (izpildītājs LVMI "Silava").
 2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde:
  2.1. Augļaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija, izpildītājs DI),
  2.2. Dārzeņu/laukaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija, izpildītāji DI un AREI),
  2.3. Zālaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija, izpildītājs: LLU Zemkopības institūts).
 3. Atbilstoši GB apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu) (izpildītāji DI, LLU un AREI):
  - Veikt paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem (3. gads),

Sasniedzamie rezultāti 2021. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.


Pētījuma periods: 2.01.–5.12.2020.

Plānotās aktivitātes 2020. gadā:

 1. Ievietot ekspedīcijas paraugus gēnu bankā, pārbaudīt un ievadīt deskriptora datus datubāzē.
 2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde:
  2.1. Augļaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija);
  2.2. Dārzeņu ekspedīcija (1 ekspedīcija);
  2.3. Zālaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija).
 3. Atbilstoši Gēnu bankas apstiprinātajiem deskriptoriem uzsākt ekspedīcijās ievākto ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu).
 4. Turpināt iepriekšējos gados uzsākto paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem.

Sasniedzamie rezultāti 2020. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.


Pētījuma 2020. gada pārskats

Pētījuma periods: 2.01.–5.12.2019.

Plānotās aktivitātes 2019. gadā:

 1. Latvijas pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu identificēšana:
  1.1. situācijas apzināšana par ģenētisko resursu situāciju Latvijā, iesaistot šajā procesā arī sabiedrību (piemēram, nevalstiskās organizācijas);
  1.2. ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde ar mērķi ekspedīciju maršrutos iekļaut visus Latvijas novadus; ekspedīcijas veidot, iekļaujot tajās speciālistus par dažādām sugu grupām; ekspedīcijas plānotas divās daļās (a) lauku saimniecībās un dārzos, lai apzinātu laukaugu, dārzeņu, un augļu un ogulāju paraugus; (b) pļavās un citās vietās, lai apzinātu savvaļas radiniekus (primāri zālaugus);
  1.3. ievākto paraugu apstrāde, pavairošana un aprakstīšana pēc pases datu deskriptoriem, paraugu iekļaušana ģenētisko resursu sarakstā un iekļaušana gēnu bankā.
 2. Ievākto ģenētisko resursu paraugu izpēte:
  2.1. atbilstoši GB apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ievākto paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu);
 3. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko resursu saglabāšanai in situ.

Sasniedzamie rezultāti 2019. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.


Pētījuma 2019. gada pārskats