Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.02.2013.
Beigu datums: 30.12.2016.

Pētījumu atbalsta Latvijas zinātnes padome

Pētījuma mērķis ir radīt jaunas zināšanas par meža koku adaptāciju dažādiem ar klimata izmaiņām saistītiem faktoriem, adaptācijas mehāniskiem un potenciālu un iespējām veicināt adaptācijas procesu, lai uzlabotu nākotnes mežaudžu vitalitāti. projektā apvienojušies eksperti meža selekcijas un ģenētikas, dabisko traucējumu un pārnadžu faunas jomās, nodrošinot iespējas precīzāk izprast ar adaptāciju mainīgiem klimatiskiem apstākļiem saistītos aspektus, ģenētisko faktoru lomu adaptācijas proecesā un iespējas veicināt audžu pielāgošanos, saglabāt to dzīvotspēju un ražību. Dati projektā tiks ievākti plašos, galvenokārt lapu koku pēcnācēju pārbaužu stādījumos (kopā vairāk nekā 1000 ģimenes), kā arī eksperimentos kontrolētos apstākļos.


Pētījuma zinātniskais pārskats

Publikācijas