Vadītājs:
Vitauts Gaross
Sākuma datums: 05.06.2007.
Beigu datums: 10.12.2007.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Darbinieki