Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 03.01.2011.
Beigu datums: 31.12.2013.

Ziemeļ- un Baltijas valstu sadarbības projekts "Leaching of carbon, notrogen and phosphorus from forest land in the Nordic and Baltic countries", ko finansē Ziemeļvalstu Mežzinātnes sadarbības komiteja SNS (Nordic Forest Research Cooperation Committee SNS)

Pētījuma vadošais partneris ir Zviedrijas mežzinātnes institūts Skogforsk.

Pētījuma vispārīgais mērķis ir kvantificēt oglekļa (C), slāpekļa (N) un fosfora (P) izskalošanos no augsnes Ziemeļu un Baltijas valstīs, lai raksturotu izskalošanās fona līmeni meža zemēs un lai kvantitatīvi novērtētu dažādu mežsaimniecisko darbību (mežizstrāde, augsnes sagatavošana, meža meliorācija, mēslošana un pelnu izmantošana) uz izskalošanās dinamiku. Pētījumā izmantos augsnes ūdens un noteces ūdeņu kvalitatīvos rādītājus, apkopojot informāciju, kas dažādu monitoringa programmu ietvaros pieejama projektā iesaistītajās valstīs.

Pētījumā analizējamās hipotēzes:

  1. N un P izskalošanās samazinās, pieaugot teritorijas novietojuma platuma grādiem;
  2. C, N un P izskalošanās pieaug, palielinoties kūdras augšņu izplatības īpatsvaram;
  3. ar barības vielām labāk nodrošinātajās augsnēs N un P izskalošanās notiek intensīvāk, nekā nabadzīgās augsnēs;
  4. N izskalošanos ietekmē, galvenokārt, N saturs nokrišņu ūdeņos, bet augsnes kvalitatīvajiem rādītājiem ir sekundāra loma.