Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 03.01.2011.
Beigu datums: 31.12.2015.

Programmu atbalsta Ziemeļvalstu Mežzinātnes sadarbības komiteja Nordic Forest Research Cooperation Committee SNS

Programmas darbības mērķis ir radīt sinerģijas efektu un novērst dublēšanos pētnieciskajā darbā. Ne mazāk nozīmīgs uzdevums ir nodrošināt resursu izmantošanas efektivitāti, paaugstinot atdevi no investīcijām izpētes un attīstības sektorā.

Sadarbības programmas OSCAR2 uzdevumi ir:

  • palielināt zināšanu līmeni un zinātnes un attīstības potenciālu meža operacionālo sistēmu jomā, integrējot dažādu valstu pētniecisko institūciju resursus un pieredzi;
  • atbalstīt un attīstīt efektīvas, konkurētspējīgas un videi draudzīgas meža operacionālās sistēmas, apvienojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnieku spēkus.

Programmā izveidotas 7 darba grupas:

  1. Meža darbu operacionālo sistēmu energoefektivitāte un izmeši (koordinators Björn Löfgren, Skogforsk);
  2. Meža darbu ietekmes uz vidi (augsni un ūdeni) mazināšana (koordinators Jari Ala-Ilomäki, Metla);
  3. Meža biokurināmā razošanas sistēmas (koordinators Bruce Talbot, Skog og Landskap);
  4. Meža atjaunošanas un kopšanas mehanizācija (koordinators Andis Lazdiņš, LVMI "Silava");
  5. Mežsaimniecības uzņēmējdarbības principu attīstība (koordinators Anna Furness-Lindén, Skogforsk);
  6. Meža mašīnu operatoru apmācība (koordinators Anders Mörk, Skogforsk), balstoties uz zviedru pieredzi RECO programmas ietvaros;
  7. OSCAR konference, kas notiek divas reizes gadā (nākošā konference 2012. gadā notiks Latvijā).