Vadītājs: Roberts Matisons
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padomes programmas "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" granta vienošanās Nr. lzp-2020/2-0416

Logo FLPP 2

Pētījuma mērķis ir novērtēt kokaugu selekcijas potenciālu uzlabot Baltijas jūras reģiona austrumu daļas priedes pieauguma jutību pret vides faktoru fluktuācijām plastiskumu izmantojot vietējās proveniences, tādējādi veicinot priežu mežu ilgtspēju.

Pētījuma uzdevumi

  1. Apzināt priedes reģionālo provenienču, kas atšķiras ar produktivitāti, radiālā pieauguma reakcijas uz meteoroloģiskajiem faktoriem plastiskumu;
  2. Raksturot ģenētisko faktoru (proveniences) ietekmi uz pieauguma reakcijas plastiskumu pret galvenajiem reģionālajiem pieaugumu ietekmējošajiem meteoroloģiskajiem faktoriem izmantojot kvantitatīvās ģenētikas metodes.