Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 01.04.2021.
Beigu datums: 30.06.2022.

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstītā pētījuma vienošanās Nr. 6-1/22/167

Logo LVAF

Pētījuma uzdevumi

 1. Sagatavošanās darbi lauka pētījumu veikšanai – matu lamatu un slēpņu kameru uzstādīšanas vietu atlase, aktivitāšu plāna saskaņošana ar izpildītājiem.
 2. 15 matu lamatu un slēpņu kameru uzstādīšana un regulāra pārbaude.
 3. DNS izdalīšanas un analīzes protokoli saistībā ar iespēju noteikt dzimumu, atsevišķu indivīdu skaitu un radniecību no lūša (a) matu paraugiem, (b) urīna paraugiem, (c) pēdu nospiedumu paraugiem.
 4. Uz neinvazīvā ceļā balstīta paraugu ievākšanas datu novērtēšana.
 5. Priekšlikumu izstrāde pārejai uz Eirāzijas lūšu neinvazīvu monitoringu neatkarīgi no datu ieguves iespējām par nomedītiem un bojāgājušiem dzīvniekiem.
 6. Pētījuma kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijai publicēšanai mājas lapā.

Pētījuma rezultāti

 1. Pārskats par neinvazīvā ceļā iegūto datu novērtējumu
 2. Rekomendācijas par neinvazīvā monitoringa ieviešanas nepieciešamību Eirāzijas lūša populācijas stāvokļa novērtēšanai
 3. Video:
  Lūšu darbības matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā 
  Lūši matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā 
  Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā 
  Lūšu darbības matu lamatās Ķemeru NP 
  Lūši matu lamatās Ķemeru NP 
  Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās Ķemeru NP
  Lūšu darbības matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā
  Lūši matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā
  Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā