Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.01.2017.
Beigu datums: 31.12.2018.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/009 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētījumā P8 "Sakņu piepes izraisītās sporu infekcijas ierobežošana skuju koku audzēs", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Logo LVMI Silava SVG

Latvijā sakņu piepes Heterobasidion spp. izraisītie zaudējumi egļu audzēs galvenās aprites laikā sastāda vidēji 8004790 EUR uz ha atkarībā no audzes vecuma un krājas. Skuju koku audzēs Latvijā sastopamas divas Heterobasidion kompleksa sēņu sugas: H. annosum un H. parviporum; egļu audzēs trupi pamatā izraisa H. parviporum. Lai ierobežotu svaigu skuju koku celmu inficēšanos ar sakņu piepes sporām, plaši tiek izmantoti bioloģiskie preparāti, kas satur lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea sporas. Celmu apstrāde ar bioloģiskajiem preparātiem atmaksājas gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā aspekta.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt efektīvu bioloģisko preparātu skuju koku celmu aizsardzībai pret sakņu piepes sporu infekciju, kā arī aprobēt metodiku celmu apstrādei, lai stimulētu P. gigantea micēlija attīstību.

Sēņu savstarpējo konkurenci koksnē, tātad arī bioloģiskā preparāta efektivitāti lielā mērā ietekmē micēlija attīstības sekmes celmos. Micēlija attīstību veicina celmu apklāšana, kas ir problemātiska izstrādājot cirsmas ar harvesteru (šajā procesā, vienlaicīgi ar koku zāģēšanu, tiek izsmidzināts bioloģiskais preparāts). Latvijā 50% mežu apsaimnieko a/s "Latvijas valsts meži", kur celmu apstrāde krājas kopšanas cirtēs ir obligāta. Privātajos mežos celmu apstrāde mežizstrādes laikā netiek praktizēta. Privātajos mežos ļoti bieži mežizstrāde tiek veikta samērā nelielās platībās, izmantojot rokas motorzāģus. Šajā procesā ir iespējams veikt arī celmu manuālo apstrādi, izmantojot LVMI "Silava" izstrādāto bioloģisko preparātu.

Aktualitātes

 1. 21.04.2017. Pārskats par 1. atskaites periodu.
  Aktivitātes ietvaros veikta sēnes P. gigantea izolātu ievākšana SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecībā, MPS Kalsnavas mežu novadā un citviet Latvijas teritorijā. Lauka apstākļos no egles koksnes zem 20 P. gigantea augļķermeņiem paņemti 3
  5 koksnes paraugi, no kuriem laboratorijas apstākļos veikta P. gigantea micēlija izolēšana Petri platēs ar iesala-agara barotni. Iegūtās sēnes tīrkultūras sagatavotas un uzglabātas kolekcijā līdz turpmāko eksperimentu veikšanai.
 2. 14.08.2017. Pārskats par 2. atskaites periodu 
 3. 20.12.2017. Pārskats par 3. atskaites periodu 
 4. 20.03.2018. Pārskats par 4. atskaites periodu 
 5. 19.06.2018. Pārskats par 5. atskaites periodu 
 6. 14.09.2018. Pārskats par 6. atskaites periodu 
 7. 11.12.2018. Pārskats par 7. atskaites periodu 
 8. 10.01.2019. Pētījums noslēdzies 31.12.2018. ar galarezultātu, publicēts pētījuma rezultātu kopsavilkums