Vadītājs: Endijs Bāders
Sākuma datums: 01.11.2020.
Beigu datums: 30.06.2022.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P22 "Tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas diagnostikai parastajai eglei", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos, izmantojot attālās izpētes metodes, un līdz ar to nodrošināt iespēju paaugstināt mežaudžu noturību nākotnē sagaidāmajā klimatā.

Pētījuma gaitā paredzēta izmēģinājumu objektu atlase, uzmērīšana, literatūras un datu analīze; klimata kameras un lauka eksperimenta ierīkošana, periodiska uzmērīšana; lauka eksperimenta periodiska uzmērīšana; attālās izpētes attēlu apstrāde. Tehnoloģiju sagatavošana agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos.

Pētījuma rezultāti

  1. Izstrādāta tehnoloģija agrīnai ar noturību saistītas pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai selekcijas stādījumos, izmantojot attālās izpētes metodes, un līdz ar to nodrošinot iespēju paaugstināt mežaudžu noturību nākotnē sagaidāmajā klimatā.
  2. Sagatavotas rekomendācijas meža selekcijas programmai un plašākai tehnoloģijas izmantošanai konkrētās adaptācijas pazīmes vērtējumam stādījumos un meža atjaunošanas praksei.

Aktualitātes

  1. 17.05.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
  2. 16.07.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
  3. 30.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
  4. 15.10.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
  5. 17.01.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
  6. 17.04.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes