Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 12.09.2012.
Beigu datums: 15.06.2015.

Logo Cleantech Latvia

Tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. vienošanos Nr. L-KAP-12-0009 sadarbībā ar

Logo LIAA ERAF

Pētījuma partneri ir biedrība "Latvijas Biotehnoloģiju asociācija" (vadošais partneris), LVMI "Silava" (koordinatore Dagnija Lazdiņa) un citi.

Aktualitātes

  1. 25.11.2014. Relīze Uzsāk projektu, kas risinās sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā
  2. 29.12.2014. Relīze Notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantošanas iespēju pieredzes apmaiņas vizītes Polijā un Igaunijā
  3. 30.01.2015. Relīze Noslēdzies projekts, kas risina sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā

Darbinieki