Vadītājs:
Ilze Veinberga
Sākuma datums: 01.09.2014.
Beigu datums: 31.08.2015.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2014/0025/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/101

Logo ERAF Ieguldijums

Aktualitātes

  1. 23.12.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 1.09.–30.11.2014.
  2. 20.03.2015. Pārskats par pētījumā paveikto 1.12.2014.–28.02.2015.
  3. 19.06.2015. Pārskats par pētījumā paveikto 1.03.–31.05.2015.
  4. 31.08.2015. Pētījuma noslēguma zinātniskais pārskats 
  5. 9.10.2015. Infolapa Uz kārklu atvasēm biežāk konstatētie pārziemojušie kukaiņi – īss raksturojums
  6. 13.–16.09.2016. Dalība International Poplar Commission 25. sesijā "Poplars and Other Fast-Growing Trees – Renewable Resources for Future Green Economies", kas notika no Berlīnē, Vācijā. Prezentēti stenda ziņojumi: 
    Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T., Bebre I., Pučka I., Konstantinaviciene J., Kofman P.D. Results of annual and biannual willow clones shoot survival and browsing intensity in Western and Eastern region of Latvia
    Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T. Development and registration of new Latvian Salix dasyclados and Populus x woobsti clones for multifunctional use