Vadītājs:
Juris Kravalis
Sākuma datums: 16.07.2007.
Beigu datums: 16.03.2010.

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīts tirgus orientētais pētījums Nr. 07-18

Pētījums dod pilnīgi jaunu tehnoloģiju un zāģmateriālu žāvēšanas režīmus, kas izmanto sākotnēju žāvējamo materiālu hidrotermisko apstrādi, panākot paliekošu bioloģisko kapilāri porainās koloidālās uzbūves izmaiņu. Svaigi cirstas koksnes bioloģiskā uzbūve ir pilnā mērā spējīga reaģēt uz dažādām temperatūras un gaisa relatīvā mitruma svārstībām un atkarībā no tām veidot atbilstošas izmaiņas kapilāri porainā koloidālā uzbūvē. Pētījuma mērķis ir panākt, lai šīs izmaiņas būtu neatgriezeniskas, nepazeminātos koksnes fizikāli mehāniskās īpašības un ātrāk norisinātos žāvēšanas process.


Pētījuma zinātniskais pārskats

Darbinieki