30.05.2024.
Drukā

2024 05 30 LIFE OrgBalt Conference

Piecu gadu ilgais pētījums LIFE OrgBalt, kas LVMI "Silava" kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas, Somijas, Vācija un Lietuvas tika realizēts kopš 2019. gada 1. augusta, tuvojas noslēgumam. Lai informētu par pētījumā sasniegtajiem rezultātiem un dalītos gūtajās zināšanās par klimata pārmaiņu samazināšanas iespējām, aicinām piedalīties starptautiskā konferencē ''Climate Change Mitigation in Organic Soils in Agricultural and Forest Lands'' (Klimata pārmaiņu samazināšana auglīgās organiskās augsnēs lauksaimniecības un meža zemēs), kas notiks šī gada 13. un 14. jūnijā tiešsaistē un klātienē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1.


Konferences programma
Aicinām pieteikt dalību konferencei, aizpildot reģistrācijas anketu 
Keynote speakers of Conference

Konferences darba valoda – angļu.

Par LIFE OrgBalt pētījumu:
LIFE OrgBalt galvenais mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, ilgtspējīgi apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes meža un lauksaimniecības zemēs, mērenajā klimata joslā, ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniedzot ieguldījumu ES kopīgo un dalībvalstu nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.


LIFE OrgBalt mājas lapa 

Projekts "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.