14.11.2023.
Drukā

IUFRO kongresa norisei Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas valdības piešķir 390 000 eiro. Ziemeļvalstu Ministru padome jau iepriekš parakstījusi atbalsta vēstuli kongresam, taču tagad atbalstu var izmērīt arī finansiālā izteiksmē.

"Kopš pašas pirmās dienas mums ir bijis spēcīgs atbalsts. Bet jo vairāk tagad, kad valdības struktūras oficiāli ir parakstījušas finansiālu atbalstu kongresam", saka Frederiks Ingemarsons, IUFRO Pasaules kongresa  organizācijas komitejas priekšsēdētājs.

Ziemeļu Ministru padome savā kongresa atbalsta vēstulē norāda: "IUFRO Pasaules kongress ir nozīmīga platforma, kur uzsākt globālu dialogu par Ziemeļvalstu mežsaimniecības pieredzi, praksē gūtajām atziņām, kā arī mācītos no citām pasaules valstīm par tur esošām lokālām un globālām norisēm".

Kārena Ellemane, Ziemeļu Ministru padomes ģenerālsekretāre: "Ziemeļvalstīm ir ambiciozs mērķis kļūt par ilgtspējīgāko reģionu pasaulē. Šī mērķa sasniegšanai mežiem ir izšķiroša nozīme, jo tie efektīvi absorbē oglekļa dioksīdu no atmosfēras. Tā kā pusi Ziemeļvalstu reģiona sauszemes teritorijas klāj meži, šī nozare ir ārkārtīgi nozīmīga Ziemeļvalstu ekonomikā. Tāpēc Ziemeļvalstīm ir nozīmīga loma starptautiskajā sadarbībā mežu jautājumos un mēs redzam lielu potenciālu IUFRO Pasaules kongresā, kas notiks Stokholmā 2024. gadā".

IUFRO XVXI Pasaules kongress notiks 2024. gada 23.–29. jūnijā Stokholmā, Zviedrijā. Kongress notiek reizi piecos gados, un 2024. gadā to organizē Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte sadarbībā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu partneriem: mežzinātnes institūtiem un meža jomu iekļaujošajām universitātēm no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Dānijas, Islandes, Lietuvas un Norvēģijas. Pirmais kongress notika pirms 130 gadiem – 1893. gadā Vīnē, Austrijā.


Relīze IUFRO 2024. gada kongresa mājas lapā