23.11.2023.
Drukā

IUFRO pasaules kongress, kas notiks 2024. gada vasarā, būs platforma kvalitatīvām, visaptverošām diskusijām par to, kā tuvāko desmitgažu laikā mainīsies meži, sabiedrības attieksme pret tiem un saimniekošana tajos.

IUFRO kongresa mājas lapā var iepazīties ar kongresa dalībnieku – zinātnieku, ekspertu un nevalstisko organizāciju – viedokli par mežu lomu sabiedrības attīstībā ceļā uz 2050. gadu.

Eiropas Savienības meža stratēģija paredz līdz 2050. gadam Eiropai kļūst kā pirmajam kontinentam, kurš būs sasniedzis klimatneitrālu ekonomiku, vienlaicīgi nodrošinot visas ekosistēmas atjaunošanu. Zviedrijas vadošā meža pētniecības institūta Skogforsk, kas atbalsta IUFRO Pasaules kongresu, izpilddirektore Charlotte Bengtsson un pētniecības un inovāciju direktors Magnus Thor, runājot par mežu lomu sabiedrības attīstībā ceļā uz 2050. gadu, pauž viedokli, ka, tā kā nākotnes prasības pārsniedz Eiropas mežu pašreizējo jaudu, ir būtiski pastiprināt starpnozaru sadarbību, kas ir vienīgais risinājums ilgtspējīgu mežu nodrošināšanai nākotnē.