31.05.2023.
Drukā

Latvijā jau daudzus gadus sistemātiski tiek veikti pētījumi, lai zinātnieki varētu pēc iespējas precīzāk novērtēt un analizēt meža potenciālu uzkrāt oglekli. Arvien pieaugošā sabiedrības interese par oglekļa uzkrāšanos kokaugu biomasā un klimata gudru mežu apsaimniekošanu radījusi nepieciešamību regulāri sekot līdzi Latvijas mežaudžu stāvoklim.

Kokiem augot, atmosfērā esošais oglekļa dioksīds tiek piesaistīts un absorbēts gan koksnē, gan saknēs, gan mizā, gan zaros, gan arī lapās. Tā kā koki ir lielākā dinamiskā oglekļa krātuve meža ekosistēmā, lai novērtētu to oglekļa uzkrājumu, ir nepieciešamība pēc precīziem kokaudzes biomasas aprēķiniem.

Šajā podkāsta epizodē LVMI "Silava" pētnieks Jānis Liepiņš stāsta:

  • kad un kāpēc radās nepieciešamība pēc saviem, t.i. Latvijas kokaudžu biomasas aprēķinu vienādojumiem,
  • kā tika veikta biomasas aprēķina vienādojumu izstrāde,
  • kā aprēķināt oglekļa uzkrājumu kokā,
  • kādi meži oglekli piesaista visstraujāk.


Klausies, uzzini un analizē!
Spotify
Hubhopper
YouTube

Plašāk par LVMI "Silava" jaunākajiem pētījumiem par kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu pētījumiem:
Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana
Biomasas pārrēķinu modeļu izstrāde oglekļa piesaistes novērtēšanai baltalkšņu un melnalkšņu mežos Latvijā