25.09.2023.
Drukā

Linneja Universitāte (Zviedrija) sadarbībā ar LVMI "Silava", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un Latvijas Meža īpašnieku biedrību jau otro reizi īsteno apmācību programmu "Starpautiska maza mēroga mežsaimniecība 1"( International small-scale forestry 1). Tās mērķis ir sniegt meža īpašniekiem gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas meža apsaimniekošanā.  Kurss, kas norisinās no 1. septembra līdz 31. decembrim, sastāv no trīs daļām – moduļiem: meža ekoloģija, meža uzmērīšana, mežsaimniecība un mežkopība.

Apmācību modulī "Meža ekoloģija", kas norisinājās no 15.–16. septembrim, LVMI "Silava" zinātnieki novadīja lekcijas:

Apmācību modulis "Meža uzmērīšana” norisināsies 13.–14. oktobrī, savukārt modulis "Mežsaimniecība un mežizstrāde" – 24.–25. novembrī.

Apmācību programmu pabeidzot, kursu dalībnieki saņems Linneja universitātes sertifikātu.