21.05.2024.
Drukā

Šī gada maijā LVMI "Silava" sadarbībā ar Ogres tehnikumu ir uzsākts pētījums "Moipu 300 F2 satveršanas-nogriešanas mezgla izvērtējums jaunaudžu, krājas kopšanas un atjaunošanas cirtēs skuju koku audzēs" ar mērķi izstrādāt un aprobēt darba metodes un paņēmienus ar Moipu 300 F2 satveršanas-nogriešanas mezgla ar atzarošanas un stumbra padeves mehānisma un sagarumošanas zāģa pielietojumu visā mežsaimniecības ciklā, izmantojot vidējās un mazās klases mežizstrādes tehniku.

Pētījums ilgs līdz 2025. gada 31. decembrim. Tā ietvaros LVMI "Silava" tiks veikti šādi darbi:

  • izstrādātas un aprobētas darba metodes un paņēmieni jaunaudžu kopšanai (vidējā koka augstums < 12 m) un mežizstrādei (vidējā koka augstums > 12 m), darbus veicot ar Moipu 300 F2 satveršanas-nogriešanas mezglu ar atzarošanas un stumbra padeves mehānismu un sagarumošanas zāģi;
  • izstrādāti risinājumi mežizstrādes apstākļu (mitruma režīms, reljefs) ietekmes raksturošanai un kokmateriālu pievešanas plānošanai;
  • veikti kokmateriālu sagatavošanas izmaksu aprēķini;
  • izvērtēta mežizstrādes apmācību efektivitāte topošajiem operatoriem;
  • izstrādātas kvalitātes prasības darbam ar Moipu 300 F2 satveršanas-nogriešanas mezglu ar atzarošanas un stumbra padeves mehānismu un sagarumošanas zāģi.

Pētījuma rezultāti būs pieejami meža īpašniekiem, meža nozares speciālistiem, mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā meža tehnikas operatoriem, vidējām un augstākām izglītības iestādēm, kas gatavo mežizstrādes mašīnu operatorus un mežsaimniecības inženierus. Pētījuma noslēgumā plānoti vairāki praktiskie semināri, ievadlekcijas un praktiskās nodarbības.