15.05.2023.
Drukā

13. maijā, kad visā Latvijā norisinājās Muzeju nakts, Jaunmoku pilī un tās teritorijā pasākuma "Mežs rada un iedvesmo" laikā apmeklētāji varēja gan klausīties tradicionālo latviešu mūziku, gan doties ceļojumā pa pils vēstures līkločiem, gan radīt skaistas un paliekošas lietas radošajās darbnīcās, gan arī izzināt mežu.

Pasākuma ietvaros LVMI "Silava" zinātniskie darbinieki Andris Turks un Mārtiņš Vanags-Duka demonstrēja siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanas instrumentu – spektrometru un skaidroja iegūto mērījumu rezultātu nepieciešamību SEG emisiju mazinošu risinājumu meža apsaimniekošanā izstrādāšanai.


2023 05 15 Muzeju nakts   


www.mammadaba.lv
raksts "Mežs rada un iedvesmo" Muzeju naktī LVM Jaunmoku pilī

Plašāk par jaunākajiem LVMI "Silava" pētījumiem par CO2 piesaisti un SEG emisiju mazināšanu:

CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma
Oglekļa aprite meža ekosistēmā
Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana