17.11.2023.
Drukā

17. novembrī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" apmeklēja zemkopības ministrs Armands Krauze, lai iepazītos ar Latvijas mežzinātnes darbu. Apmeklējuma laikā zemkopības ministrs tikās ar institūta vadību, Zinātniskās padomes dalībniekiem un vadošajiem zinātniekiem, kā arī apmeklēja zinātniskās laboratorijas.

Vizītes laikā zemkopības ministrs Armands Krauze uzsvēra meža nozares neatsveramo Latvijas tautsaimniecībā un zinātnes nozīmi meža nozares attīstībā.

LVMI "Silava" direktors Jurģis Jansons ministram pastāstīja par institūta darbu gan Latvijas meža, gan zinātnes nozarēs, institūta veikumu un nākotnes mērķiem un izaicinājumiem, akcentējot šobrīd būtiskākās aktualitātes. Savukārt ar institūta pētījumu virzieniem ministru iepazīstināja zinātnieki Andis Lazdiņš, Agnis Šmits, Dārta Kļaviņa, Āris Jansons, Dainis Ruņģis, Guntars Šņepsts, Mārtiņš Zeps, Tālis Gaitnieks un citi. Meža vides laboratorijā zinātnieki ministru informēja par jaunākajām atziņām kūdras augšņu apsaimniekošanā, par to, kā mitruma režīma uzlabošana (hidromeliorācija) ļauj samazināt CO2 emisijas un palielināt oglekļa piesaisti koku biomasā, bet pārslapināšana, slēdzot meliorācijas sistēmas, siltumnīcefekta gāzu emisijas nesamazina.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: "Vēlos uzsvērt, ka turpmāk ir nepieciešama daudz ciešāka sadarbība Zemkopības ministrijas ekspertu un meža nozares zinātnieku starpā, kas rezultēsies pētniecisko atziņu ātrākā un precīzākā ieviešanā meža apsaimniekošanas praksē un dos vēl lielāku ieguldījumu vienā no valsts ekonomikas galvenajām nozarēm. Meža nozarei arvien ir ievērojams attīstības potenciāls, ko gudri izmantojot, ir iespējama ne tikai nozares tālāka izaugsme, bet arī klimata politikas īstenošana. Un šeit vēl ir priekšā liels darbs zinātniekiem, lai stiprinātu Latvijas argumentus klimata jautājumos".

LVMI "Silava" ir viens no lielākajiem Latvijas zinātnes centriem, kas nodrošina teorētisko kompetenci meža nozarē un vairākas valsts deleģētās funkcijas. Institūts dibināts 1946. gadā. Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā LVMI "Silava" darbs tautsaimniecības jomā saņēma maksimālo (angl. outstanding) vērtējumu.


2023 11 17 ZM vizite 1Zemkopības ministrs (no kreisās) LVMI "Silava" Ģenētisko resursu centrā sarunā ar LVMI "Silava" vadošo pētnieku Daini Ruņģi

2023 11 17 ZM vizite 2LVMI "Silava" Augu fizioloģijas un klimata laboratorijā. Priekšplānā zemkopības ministrs (no labās) un LVMI “Silava” vadošais pētnieks Mārtiņš Zeps

Foto A. Šmits