Publicēšanas datums 08.06.2023.
Drukā

6. jūnijā LVMI "Silava" viesojās Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes Meža resursu apsaimniekošanas katedras profesors Dr. Deivids Ellisons ar prezentāciju Future of forest ecosystem management in the context of new EU policies". Pēc prezentācijas notika darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Deivids Ellisons, Zemkopības ministrijas Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece Lāsma Āboliņa, kā arī LVMI "Silava" zinātnieki Daiga Zute, Āris Jansons, Jānis Donis, Kārlis Bičkovskis, Valters Samariks un Endijs Bāders, diskutējot par ES Zaļā darījuma (angl. green deal) politiku aspektiem, kas ietekmē mežsaimniecību.


2023 06 08 Dr Deivids Ellisons vizite Silava 1Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes Meža resursu apsaimniekošanas katedras profesors Dr. Deivids Ellisons vizītes laikā LVMI "Silava"

2023 06 08 Dr Deivids Ellisons vizite Silava 2Profesors, Dr. Deivids Ellisons ar LVMI "Silava" pētnieci, Eiropas klimata pakta vēstnieci Latvijā Daigu Zuti


7. jūnijā seminārā "Mežsaimniecības adaptācija jaunajai Eiropas Savienības klimata politikai" Meža pētīšanas stacijas Auces meža novadā notika diskusijas par vecām mežaudzēm un meža apsaimniekošanu. Seminārā LVMI "Silava" zinātnieki uzstājās ar šādiem ziņojumiem:

savukārt Dr. Deivids Ellisons – ar ziņojumu Future forest ecosystem management and EU Forest Policy.