Izvēlieties valodu

Edgars Jūrmalis

Edgars Jūrmalis

Zinātniskais asistents
Mg.envir.sc.

Pētniecības virzieni

Aktuālie pētījumi

Nav aktuālo pētījumu
Visi pētījumi

Promocijas darbs

Sabiedrības rekreācijas preferenču izpēte un risinājumi apsaimniekošanas plānošanas atbalstam Latvijas meža ekosistēmās

Darba 1. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu