Izvēlieties valodu

Ieva Līcīte

Ieva Līcīte

Zinātniskā asistente
Mg.envir.sc.
+371 29183320

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organisko augšņu apsaimniekošanā lauksaimniecības zemēs

Darba 2. vadītājs: Andis Lazdiņš

Izvēlieties valodu