Izvēlieties valodu

Toms Artūrs Štāls

Toms Artūrs Štāls

Zinātniskais asistents
Mg.geogr.
+371 29710113

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Mežainu piekrastes joslu plānošana un apsaimniekošana gar mazām ūdenstecēm Latvijā

Darba 1. vadītāja: Zane Lībiete

Izvēlieties valodu