Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.09.2023.
Beigu datums: 31.08.2028.

Horizon 2020 programmas Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03
 granta ID 101112374

Logo BIOservicES

Kopējais finansējums ir 7 398 540,00 EUR.

Pētījuma partneri ir Universidad Politecnica de Cartagena (vadošais partneris; Spānija), Universidad de Vigo (Spānija), LGi Sustainable Innovation (Francija), Instituut Voor Landbouw-, Visserij- en Voendingsonderzoek (ILVO, Beļģija), Johann Heinrich von Thünen Institute Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (Vācija), Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, Itālija), Zabala Innovation Consulting SA (Spānija), Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climatici (Itālija), Spanish National Research Council (CSIC, Spānija), Technical University of Munich (Vācija), Wageningen University (Nīderlande), LVMI "Silava", University of Tuscia (Itālija), June Communications SRL (Rumānija), Soluciones Agricolas Cultivate SL (Spānija), Fundacion Juana de Vega (Spānija), Flachenagentur Rheinland GMBH (Vācija), SIA "Rīgas meži" (Latvija) un citi.


BIOservicES mājas lapa

BIOservicES galvenais mērķis ir izprast savstarpējo saistību starp augsnes organismiem un vairāku augsnes ekosistēmas funkciju un pakalpojumu nodrošināšanu dažādos mērogos (lauks pret ainavu), identificējot spiedienu un virzītājspēkus, kas rodas dažādu zemes izmantojumu un klimata pārmaiņu rezultātā, un veicot augsnes organismu ieguldījuma ekosistēmu pakalpojumos ekonomisko novērtējumu.