Sākuma datums: 20.04.2018.
Beigu datums: 30.11.2023.

ERAF programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.5. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/010

Logo ERAF 2014 2020 LV

Kopējais finansējums ir 210 990,00 EUR, t.sk. no ERAF 179 341,50 EUR.
Īstenošanas vieta ir LVMI "Silava".
Pirms projekta uzsākšanas sagatavoti 6 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi.
Īstenošanas ilgums ir 57 mēneši.

Vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 16 virs sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto projektu pieteikumus starptautiskās Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmā, apmeklēt 4 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētās partnerības biržas, apmeklēt 4 Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētos atbalsta pasākumus un informācijas dienas, piedalīties ar ziņojumiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 64 komandējumu apjomā. Projekts sekmē Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu un specializācijas jomas – zināšanu ietilpīga bioekonomika attīstību. 

Aktualitātes

 1. 21.–24.05.2018. Dalība pasākumā Gas Oil Technologies
 2. 23.07.2018. Relīze Dalība 17. starptautiskajā vēsturiskās ģeogrāfijas konferencē 
 3. 28.09.2018. Relīze Dalība Bat Conservation Trust konferencē 
 4. 20.10.2018. Relīze Dalība starptautiskā konferencē Pathways – Human Dimensions of Fisheries and Wildlife Conference 2018 
 5. 11.01.2019. Relīze Dalība European Forests – Our Cultural Heritage 
 6. 29.–30.04.2019. Relīze Norisinās LVMI "Silava" organizētā starptautiska konference-seminārs par ātraudzīgajām kokaugu kultūrām "Alkšņi un citi ātri augoši koki" 
 7. 7.05.2019. Relīze Aizvadīta starptautiskā konference "Alders and the other fast growing trees" 
 8. 10.06.2019. Relīze Dalība starptautiskā konferencē EUBCE 2019 27th European Biomass Conference & Exhibition 
 9. 31.07.2019. Relīze Dalība starptautiskā konferencē IAB IMOSS SEB 2019 
 10. 23.09.2019. Relīze Dalība 34. Starptautiskās medību faunas biologu savienības (IUGB) kongresā 
 11. 28.11.2019. Relīze Dalība FORMEC. Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future 
 12. 20.01.2020. Relīze Dalība Ekosistēmu pakalpojumu partnerības konferencē ESP 10 Hanoverē 
 13. 20.04.2020. Pozitīvu ekspertu vērtējumu programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumā ir saņēmis Latvijas Universitātes vadībā sagatavotais pieteikums NIGHTLV 2020 "Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020", kas nozīmē, ka LVMI "Silava" piedalīsies arī 15. Eiropas Zinātnieku naktī. 2019. gada 27. septembrī četrpadsmito reizi visā Latvijā norosinājās Eiropas Zinātnieku nakts, kuras tēma bija "Zinātne nākotnei", tāpēc ikviens, neatkarīgi no vecuma un interešu loka, varēja iepazīties ar inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas zinātnieku darba ikdienā. LVMI "Silava" Eiropas zinātnieku nakts ietvaros notika dažādas aktivitātes: viktorīna, datorsimulācijas spēle, izziņas pieturas, meistarklase, radošā darbnīca un izstādes. Eiropas Zinātnieku nakti LVMI "Silava" apmeklēja vairāk nekā 500 interesentu. Relīze Eiropas Zinātnieku nakts Silavā pulcē vairāk kā 500 dalībnieku 
 14. 10.10.2020. 2020. gada sākumā LVMI "Silava" iesaistījās vairākos starptautiskajos konsorcijos ar mērķi sagatavot kopīgus pētījumus programmas "Apvārsnis 2020" rīkotajos uzsaukumos. Sekmīgu vērtējumu konkursa H2020-LC-CLA-2020 1. kārtā un uzaicinājumu piedalīties 2. kārtā ir saņēmis vadošā partnera Centre National de la Recherche Scientifique (Nacionālais zinātnisko pētījumu centrs, Francija) koordinētais pieteikums BIG-BURN "Building a science-based decision support tool for an optimised and integrated management strategy in EU". Pieteikums 2. kārtā iesniegts 2020. gada 3. septembrī, un ir plānots saņemt tā vērtējumu līdz 2020. gada beigām.
  Uzaicinājumu piedalīties uzsaukuma H2020-SFS-2020 2. kārtā saņēmis arī vadošā partnera NIBIO (Norvēģijas Bioekonomikas Institūts) koordinētais pieteikums Kodama "A new spirit in forest soils management for climate change mitigation". Pieteikums 2. kārtā iesniegts 2020. gada 4. septembrī, un ir plānots saņemt tā vērtējumu līdz 2020. gada beigām.
 15. 27.04.2021. Relīze Pasākuma "Zinātnieku nakts 2021" izsludināšana 
 16. 13.05.2021. Relīze Pasākuma "Zinātnieku nakts 2021" norise LVMI "Silava" 
 17. 30.11.2022. Relīze Projekta aktualitātes laikā no 2021. gada jūnijam līdz 2022. gada novembrim 
 18. 30.11.2022. 2022. gada septembrī LVMI "Silava" pētnieki piedalījās 52. starptautiskajā meža nozares konferencē NordGen 2022, kuras galvenās tēmas bija meža atjaunošana, meža adaptācija klimata pārmaiņām, augu un sēklu audzēšana un selekcija, kā arī meža apsaimniekošana un meža ģenētiskās daudzveidības saglabāšana un palielināšana. Konferencē LVMI "Silava" zinātnieki prezentēja stenda referātus: (1) Zuševica A., Lazdiņa D., Vendiņa V. Seed size, mass and biopolymer based film coating effect on Scots pine (Pinus sylvestris) germination in natural and semi controlled condition, un (2) Žīgure S., Lazdiņa D., Zuševica A., Ruņģis D., Dūmiņš K., Štāls T.A., Celma S. Theoretical substantiation of mechanized pine sowing