Vadītājs: Kārlis Dūmiņš
Sākuma datums: 30.06.2023.
Beigu datums: 30.06.2025.

Valsts un ES atbalsta pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" vienošanās Nr. 23-00-A01612-000003

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava" (vadošais partneris), SIA "BioLana", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Universitāte, z/s "Trejdeviņi Trešelnieki", SIA "AB jaunaudze" un SIA "Alvstre".
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 184 093,81 EUR, t.sk. LVMI "Silava" 123 516,5 EUR.

Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt Nacionālā līmenī inovatīvus mežsaimniecībai paredzētus produktus koku stumbru/pumpuru/sakņu aizsardzībai pret dzīvnieku apkodumiem, rodot pielietojumu aitkopības blakusproduktiem un pārstrādes (dzijas) ražošanas atkritumiem – maz apstrādātai aitas vilnai, tādejādi samazinot alternatīvu ārvalstu aizsarglīdzekļu garās piegādes ķēdes un iekļauties aprites ekonomikā.

Pētījuma laikā izstrādās divus aizsarglīdzekļu prototipus no aitu vilnas, kur viens būs granulveida, un paredzēts sakņu aizsardzībai grauzēju atbaidīšanai, bet otrs būs maz apstrādātas jēldzijas – pīnes-jostas veida, kas būs paredzēts koku stumbru un dzinumu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvniekiem.

Aktualitātes 

  1. 18.08.2023. Relīze Sakņu aizsardzības prototipu izstrādes sākuma posms
  2. 17.11.2023. Relīze Pirmo sakņu un stumbru/galotņu aizsardzības prototipu izstrāde
  3. 16.02.2024. Relīze Ķiršu aizsardzība no ūdensžurkām 
  4. 18.05.2024. Relīze Koku stumbru un galotņu aizsardzība 
  5. 22.06.2024. TV Rīga24 raidījumā "Aktualitātes" (atkārtojums 26.06.2024.) sižets Aitu vilna palīdz augt un sargā kokus