Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007p_101_21_78)

Pētījuma saturs

  1. Zināšanu uzkrāšana par Latvijā reti sastopamu vietējo un introducēto koku sugu atjaunošanu un audzēšanu.
  2. Vētru un uguns bojājumu ietekme un tās izmaiņas nākotnes klimatā.
  3. Biotisko faktoru ietekmes pārmaiņas nākotnes klimatā.
  4. Koku augšanas gaitas izmaiņas nākotnes klimatā.
  5. Modeļteritorija kompleksiem ilgtermiņa novērojumiem par mežkopības ietekmi uz meža un ar to saistītajām ekosistēmām ar auglīgām kūdras augsnēm.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)
 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2023) 


Publikācijas