Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.04.2019.
Beigu datums: 31.03.2022.

European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme vienošanās Nr. 818478

ES     BE Rural

Pētījuma partneri ir Ecologic Institute (Vācija), University of Strathclyde (Lielbritānija), WIP GmbH & Co Planungs-KG (WIP) (Vācija), BIOCOM AG (Vācija), Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business (BIA) (Bulgārija), International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre) (Horvātija), Academia Română, Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu' (INCE) (Rumānija), LVMI "Silava" un National Marine Fisheries Research Institute (MIR) (Polija).

BE-Rural mērķis ir realizēt reģionālās un vietējās bioekonomikas potenciālu, veicinot plašas lēmumpieņēmēju grupas piedalīšanos bioekonomikas stratēģiju un plānu izstrādē. Tas īpaši vērsts uz pieciem reģioniem: Stara Zagora (Bulgārija), Szczecin Lagoon un Vistuala Lagoon (Polija), Strumica (Maķedonija), Covasna (Rumānija) un Vidzemi (Latvija), katram no tiem ir liels potenciāls konkrētos bioekonomikas sektoros (t.i. ēteriskās eļļas, augi izmantošanai kosmētisko un ārstniecisko līdzekļu ražošanā, nelielas zivjaudzētavas, lauksaimniecības blakusprodukti, mežsaimniecības ciklā iegūstami produkti). BE-Rural veicinās izglītošanos un sadarbību zināšanu veidošanā katrā reģionā, kā arī starp minētajiem pieciem reģioniem un plašākā Eiropas līmenī. 

BE-Rural mājas lapa

BE-Rural Bioekonomikas stratēģijas un ceļveži lauku un reģionālās attīstības uzlabošanai ES

BE-Rural bioekonomikas ierosmju pop-up veikals Latvijā

Aktualitātes

 1. 11.2019. Izdota monogrāfija: Šēnhofa S., Lazdiņa D., Jansons Ā. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana 
 2. 14.02.2020. Relīze BE-Rural piedalīsies Vidzemes inovāciju nedēļā 
 3. 20.02.2020. Relīze Pieteikšanās dalībai BE-Rural vasaras skolā skolotājiem 
 4. 9.04.2020. BE-Rural Newsletter (aktuālo ziņu lapa angļu valodā) 
 5. 5.06.2020. Relīze un prezentācijas BE-Rural tiešsaistes seminārs 
 6. 16.06.2020. Relīze BE-Rural vebinārs 
 7. 29.06.2020. Notika BE-Rural lēmumpieņēmēju online sanāksme, tajā dalībniekus iepazīstinājām ar  BE-Rural darba grupu Latvijā un starptautiskās darba grupas sagatavoto Bioekonomikas rokasgrāmatu. Notika diskusija par rokasgrāmatas pielikuma sagatavošanu, iekļaujot tajā Latvijas lauku uzņēmējdarbības piemērus par visām rokasgrāmatā aprakstītajām bioekonomikas sfērām.
  BE-Rural lēmumpieņēmēju darba grupa ir atvērta jaunu dalībnieku iesaistei visā pētījuma laikā; ja ir interese iesaistīties tās darbā un piedalīties diskusijās, lūdzam sazināties ar BE-Rural grupu Latvijā.
 8. 9.07.2020. LLU Zemkopības institūts sadarbībā ar LVMI "Silava" organizē Lauka dienu "Izvēlies veidei draudzīgu saimniekošanu", kurā BE-Rural piedalās ar prezentāciju par agromežsaimniecību.
 9. 18.08.2020. Relīze BE-Rural aicina reģistrēties konferencei par bioekonomiku COVID-19 laikā 
 10. 6.08.2020. BE-Rural komandas lēmumpieņēju grupa interesentiem organizē videosanāksmi, kurā iepazīstina ar starptautiskās komandas sagatavotajiem mācību materiāliem angļu valodā, kas tiks sagatavoti arī latviski (video). 
 11. 18.09.2020. Dalība pasākumā "Mežs ienāk Jelgavā 2020" ar uzziņu pieturvietu "Bioekonomika ienāk Jelgavā 2020" (apraksts).
 12. 25.09.2020 LVMI "Silava" Mežzinātnes dienā par iepazīstinām ar bioekonomiku (video).
 13. 9.10.2020. BE-Rural aktualitātes tiek prezentētas Kurzemē, LMSP "Latvijas Meža programma 2020" seminārā Kazdangā 
 14. 20.10.2020. Aicinām iesaistīties Bioekonomikas rokasgrāmatas pielikuma veidošanā! Informāciju par uzņēmumiem, kas izmanto biomateriālus produktu ražošanai, lūgums iesūtīt Kristapam Makovskim (kristaps.makovskis@silava.lv) vai Dagnijai Lazdiņai (dagnija.lazdina@silava.lv).
 15. 9.12.2020. Radiosižets BE-Rural partneru produkti – apēdamie šķīvji un kleita no piena 
 16. 13.04.2021. Pētījuma ietvaros organizējam tiešsaistes Vasaras skolu skolotājiem (Teachers'Summer School) "Bioekonomika un biomateriāli – ierosmes interesantām un izzinošam mācību stundām" un aicinām tai pieteikties skolotājus,  kuriem interesē izstrādāt mācību programmas un izglītojošus materiālus par bioekonomiku. Vasaras skolā būs gan teorētiski, gan praktiski elementi ar praktiķu prezentācijām. Nodarbības vadīs doktore Elsa Joao no Skotijas. Nodarbības angļu valodā notiks trīs dienas (25.05., 1.06. un 8.06.) plkst. 15:00-18:30 Zoom platformā. BE-Rural izglītojošie un informatīvie materiāli 
 17. 26.–29.04.2021. Konferencē EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition attālināti prezentēts un konferences rakstu krājumā publicēts ziņojums Assessment of fast-growing tree plantation using the analytic hierarchy process – ahp methodology (case study situation in Latvia) 
 18. 31.07.2021. LVMI "Silava" speciālisti iepazīstina Kurzemes meža īpašniekus ar agromežsaimniecības un kokaugu stādījumu ierīkošanas tehnoloģijām. Aktivitāte atspoguļota publikācijā "Labs risinājums vietās, kur ir apgrūtināta lauksaimniecība" avīzes meža īpašniekiem "Čiekurs" 2021. gada rudens izdevumā (10.11. lpp.).
 19. 15.07.2021. LVMI "Silava" zinātnieku tikšanās ar lauksaimniekiem Skrīveru novadā LLU Zemkopības institūta organizētajā Lauka dienā (programma).
 20. 20.–21.08.2021. LVMI "Silava" BE-Rural grupa darbojas LVM teltī Sarunu festivālā "Lampa" (relīze).
 21. 8.2021. LVMI "Silava" pētnieki un lēmumpieņemēju grupas pārstāvji tiekas eksperimentālajos stādījumos.
 22. 1.10.2021. LVMI "Silava" pētnieki stāsta par BE-Rural un zemes lietojuma veidu niansēm bioekonomikā Kurzemē Latvijas Meža programmas seminārā (programma).
 23. 25.–27.10.2021. BE-Rural Capacity building Workshop for researchers and SMEs
 24. 11.2021. Publicēts izziņas materiāls: Makovskis K., Lazdiņa D. Vidzemes un Kurzemes reģiona bioekonomikas stratēģijas 
 25. 12.2021. LVMI "Silava" pētniece Dagnija Lazdiņa videosižetā iepazīstina ar dažādu zemes lietojuma veidu plusiem un mīnusiem.
 26. 18.03.2022. Jaunie zinātnieki iepazīstina Erasmus studentus ar aktuālajiem pētījumiem bioekonomikā un izstrādāto atradņu rekultivācijā "Bioeconomy and raw biomaterial prodction in forest management sector".

  2022 03 18 BERural seminars
 27. 13.04.2022 Lauka seminārs ar lēmumpieņēmējiem "Bioekonomika un jaunaudžu apsaimniekošana".
 28. 23.05.2022. LLU Meža fakultātes studenti iepazīstas ar kokaugu stādījumu, plantāciju mežu un agromežsaimniecību sistēmu apsaimniekošanu labas bioekonomikas prakses kontekstā.
 29. 20.06.2022. LVMI "Silava" vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa vada izglītojošu semināru "Bioekonomika reģionos, īscirtmeta atvasāji un jaunaudžu apsaimniekošana" SIA "Metsa Forest Latvia"  darbiniekiem.
 30. 1.–2.07.2022. Relīze Dalība sarunu festivālā "Lampa" 
 31. 28.07.2022. LVMI "Silava" Kurzemē rīko noslēguma semināru "Papeļu stādījumi lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā" sadarbībā ar pētījumu Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai (programma un reģistrācija).
 32. 29.07.2022. Noslēdzoties BE-Rural, sadarbības partneriem nosūtīts spēļu komplekts par bioekonomikas tematiku.

  2022 07 29 BeRural