Vadītājs:
Jānis Vuguls
Sākuma datums: 01.07.2010.
Beigu datums: 30.06.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" vienošanās Nr. 2010/0199/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/021

Logo ERAF Ieguldijums

Projekta mērķis ir veicināt institūta starptautiskās sadarbības projektu attīstību un veicināt institūta atpazīstamību un konkurētspēju ārzemēs. Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt kvalificētu speciālistu – zinātnisko darbinieku – kompetenci un konsultāciju pakalpojumus, lai sagatavotu sadarbības projektu pieteikumus starptautiskās pētniecības un tehnoloģiju programmās. Paredzēts izplatīt LVMI "Silava" pētījumu rezultātus vietējā un starptautiskajā periodikā, kā arī atbalstīt LVMI "Silava" zinātnisko darbinieku mobilitāti, dalību starptautiskos kongresos un konferencēs.

Plānotais rezultāti ir līdz 2013. gadam, izmantojot LVMI "Silava" zinātnisko kapacitāti un piesaistot kvalificētu speciālistu pakalpojumus, sagatavoti 6 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi meža atjaunošanas, meža selekcijas un ģenētikas, meža hidroloģijas, bioenerģētikas un meža fitopatoloģijas pētījumu jomās; vismaz 12 starptautisko mežzinātnes konferenču un kongresu apmeklējumi; vismaz 15 pētījumu rezultātus atspoguļojošas publikācijas meža nozares starptautiskajos izdevumos.

Aktualitātes

 1. 23.08.2010. Relīze Norisinājies 9. starptautiskais Mikoloģijas kongress
 2. 9.09.2010. Relīze Somatiskās embrioģenēzes pētnieku darba grupas konference
 3. 15.09.2010. Relīze IUFRO XXIII kongress "Meži nākotnei: vides un sabiedrības ilgtspēja"
 4. 1.10.2010. Relīze Dalība starptautiskā papeļu simpozijā
 5. 4.10.2010. Relīze Starptautisks seminārs par klonālo augu ģenētisko resursu vākšanu un dokumentēšanu
 6. 15.10.2010. Relīze Dalība COST akcijas FP0903 konferencē "Pētniecība, monitorings un modelēšana klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma ietekmes uz meža ekosistēmām izvērtēšanā"
 7. 30.11.2010. Relīze Ziemeļvalstu, Baltijas un Atlantijas valstu mežzinātnes institūtu direktoru sanāksme
 8. 22.01.2011. Relīze Dalība sadarbības projekta "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnes institūciju komunikācijas speciālistu sadarbības tīkls" darba sanāksmē
 9. 8.04.2011. Relīze Dalība EUCARPIA Ģenētisko resursu konferencē
 10. 8.04.2011. Relīze Dalība EFINORD organizētā sanāksmē "Workshop on biomass production and intensive forest management – building up the EFINORD agenda" 
 11. 20.04.2011. Relīze Dalība starptautiskā konferencē par augu biotehnoloģijām Baltijas jūras reģionā
 12. 7.05.2011. Relīze Dalība EFI Centrāl- un Austrumeiropas biroja ikgadējā sanāksmē
 13. 26.06.2011. Relīze Dalība Eiropas Nacionālo meža inventarizāciju sadarbības tīkla sanāksmē
 14. 1.07.2011. Relīze Dalība COST akcijas FP0803 konferencē "Carbon balance after disturbances and drought"
 15. 26.08.2011. Relīze Dalība SNS sadarbības projekta "Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mežzinātnes institūciju komunikācijas speciālistu sadarbības tīkls" darba sanāksmē
 16. 9.09.2011. Relīze 30. starptautiskajā Medību Biologu kongresā
 17. 9.09.2011. Relīze Dalība IUFRO WP 1.01.01 Boreālo mežu mežkopības un apsaimniekošanas SNS tīkla
  grupas NORFOR konferencē "Forest Management and Silviculture in the North – Balancing Future Needs"
 18. 10.09.2011. Relīze IUFRO 13. starptautiskā konference "Root and Butt Rot of Forest Trees"
 19. 22.09.2011. Relīze MODELCARE 2011 – the 8th International Conference on Calibration and
  Reliability in Groundwater Modeling
 20. 23.09.2011. Relīze XVIII Baltijas mikologu un lihenologu simpozijs
 21. 29.09.2011. Relīze SNS Ziemeļvalstu-Baltijas valstu meža patologu tišanās
 22. 11.11.2011. Relīze EFINORD sadarbības tīkla projekta "Mežsaimniecība un ūdens" darba sanāksme
 23. 24.11.2011. Relīze Seminārs "Forest Power"
 24. 8.05.2012. Relīze IUFRO direktoru forums
 25. 24.05.2012. Relīze Apvienotā IUFRO, COST, ENVeurope, ICP IM, APW un LTER starptautiskā konference "Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution"
 26. 25.05.2012. Relīze Starptautiska konference "Seed Orchard and Breeding Theory"
 27. 2.06.2012. Relīze Dalība starptautiskā konferencē "Monitoring European Forests – Detecting and Understanding Changes" un ICP Forests ikgadējā sanāksmē
 28. 7.06.2012. Relīze Dalība 14. Starptautiskajā Kūdras kongresā
 29. 6.07.2012. Relīze Dalība EUROSOIL 2012 kongresā
 30. 6.07.2012. Relīze Dalība ISEC2012 konferencē
 31. 11.10.2012. Relīze Dalība starptautiskā konferencē "Managing Forests for Ecosystem Services: Can Spruce Forests Show the Way?"