Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.03.2019.
Beigu datums: 30.06.2021.

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma 16.2 "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" vienošanās Nr. 18-00-A01620-000035

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris) un SIA "Kursa MRU".
Pētījuma kopējais finansējums ir 89 217,25 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt daudzfunkcionālu iekārtu celmu apstrādei un augsnes sagatavošanai ar pacilošanas paņēmienu Latvijas meža tipos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm.

Aktualitātes

  1. 31.08.2019. Pirmie ierīces rasējumi ir gatavi.
  2. 23.12.2019. Pieņemts lēmums par pacilotāja prototipa izgatavošanas iepirkuma uzsākšanu (rasējumi).
  3. 21.01.2020. Izsludinām atkārtotu iepirkumu.
  4. 13.02.2020. Noslēgts līgums ar SIA "Džipu darbnīca" par prototipa izgatavošanu.
  5. 26.03.2020. SIA "Džipu darbnīca" izgatavojusi pirmo pacilu veidošanas ierīces prototipu, kas ar trīs darba plaknēm spēs veidot pacilu un ar aktīvo vielu šķīdumiem vai ūdeni apstrādāt stādvietu un blakām esošo celmus (videosižets). Aprīļa sākumā iekārta tiks montēta uz bāzes mašīnas un uzsākti izmēģinājumi.
  6. 21.10.2020. Uz mežu dodas pacilu veidošanas prototips Nr. 2 (videoattēli un uzlabojumu rasējumi).
  7. 26.–28.05.2021. LVMI "Silava" zinātnieku dalība starptautiskā zinatniskā konferencē "Engineering for Rural Development" ar ziņojumu Trapezoidal drainage bucket and MPVS mounding device productivity and mound quality comparison.
  8. 14., 16.06.2021. TV24 raidījumā "Aktualitātes" sižets: kā darbojas meža pacilu veidotājs ar smidzinātāju MPVS600, kas piemērots meža darbiem un apmežojumu ierīkošanā.
  9. 30.06.2021. plkst. 10:00–10:20. Ziņojums par pētījuma rezultātiem Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm Valsts Lauku tīkla Sekretariāta ietvaros rīkotā tiešsaistes seminārā "Jaunrades projektu aktualitātes mežsaimniecībā".
  10. 2019.–2021. gadā veikto izpētes darbu atziņu apkopojums: Pētījuma rezultātu pārskats 

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem