Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.04.2019.
Beigu datums: 31.03.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/18/A/146

Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījuma partneri ir Vides risinājumu institūts (vadošais partneris, zinātniskais vadītājs Dainis Jakovels, vadošā partnera pārstāvis Roberts Rotbergs) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Jānis Ozoliņš).
Kopējais finansējums ir 769 679,48 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju (TRL4 IKT pakalpojuma prototips), lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanu starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Aktualitātes

 1. 30.09.2019. Relīze Pētījuma norise no 1.07.2019 līdz 30.09.2019.
 2. 23.12.2019. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.10.2019 līdz 27.12.2019.
 3. 31.03.2020. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.01.2020 līdz 31.03.2020.
 4. 30.06.2020. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.04.2020 līdz 30.06.2020.
 5. 30.09.2020. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.07.2020 līdz 30.09.2020.
 6. 30.12.2020. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.10.2020 līdz 31.12.2020.
 7. 31.03.2021. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.01.2021 līdz 31.03.2021.
 8. 31.06.2021. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.04.2021 līdz 30.06.2021.
 9. 30.09.2021. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.07.2021 līdz 30.09.2021.
 10. 31.12.2021. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.10.2021 līdz 31.12.2021.
 11. 31.03.2022. Relīze Pētījuma rezultātu pārskats no 1.01.2022 līdz 31.03.2022.