Vadītājs: Alda Stepanova
Sākuma datums: 05.06.2007.
Beigu datums: 10.12.2007.

Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 05067/C-124


Pētījuma zinātniskais pārskats