Vadītājs: Arnis Gailis
Sākuma datums: 01.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīts pētījums (vienošanās Nr. 5-5.5.1_001k_101_21_58)

Darbā raksturoti meža koku ģenētisko resursu saglabāšanas pamatprincipi, apkopotas EUFORGEN izstrādātās vadlīnijas un aktuālās pētījumos gūtās atziņas parastās egles ģenētisko resursu saglabāšanai un apsaimniekošanai.

Iepriekš veiktā pētījumā konstatēts, ka ģenētisko resursu mežaudze "Kaives egle" vairs neatbilst ģenētisko resursu saglabāšanas pamatprincipiem un nolemts to atjaunot (izveidot) piemērotākā vietā.

Pārskatā raksturota izvēlētās teritorijas piemērotība parastās egles ģenētisko resursu saglabāšanas vienības izveidei, aprakstīta veicamo darbu secība un apjomi turpmākajiem 10 gadiem, noteikts teritorijas apsaimniekošanas mērķis.


Pētījuma zinātniskais pārskats


Darbinieki