Vadītājs:
Ilze Veinberga
Sākuma datums: 16.07.2007.
Beigu datums: 01.12.2009.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 250308/S51 un 180909/S105

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma ilgtermiņa mērķis ir izpētīt Latvijas galveno meža koku sugu mežaudžu (populāciju), sēklu ieguves plantāciju un reproduktīvā materiāla ģenētisko daudzveidību, izcelsmi un saimnieciski
nozīmīgās īpašības ar molekulāro marķieru palīdzību (rekomendācijas meža atjaunošanai un selekcijai).

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2009)