Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 09.05.2019.
Beigu datums: 15.11.2019.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Pētījuma uzdevumi

I posma darba uzdevumi (līdz 15.07.2019.):

  1. Materiāla apstrāde, kas ievākts no vilkiem un lūšiem laikā no 15.11.2018. līdz 2019. gada pētījuma 1. posma uzsākšanai.
  2. Materiāla ievākšana no ziemas periodā nomedītajiem vilkiem un lūšiem.
  3. Medību rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējām medību sezonām.
  4. 2018./2019. gada sezonas medību ietekmes vērtējums uz vilku un lūšu populācijām pēc nomedīto dzīvnieku skaita, limitu izpildes gaitas, dzimuma–vecuma struktūras un reproduktīvajiem rādītājiem.
  5. Vilku un lūšu barošanās pētījumu rezultāti.
  6. Latvijas pārstāvniecība ekspertu sanāksmē Conservation of the Lynx in West and Central Europe Vācijā 16.–19.06.2019.

II Noslēguma posma darba uzdevumi (16.07.–15.11.2019.):

  1. Vilku un lūšu parazitoloģiskie pētījumi no 2018./2019. gada medību sezonā iegūtajiem paraugiem.
  2. DNS analīzes no 2018./2019. gada medību sezonā iegūtajiem paraugiem (200 indivīdiem).
  3. Plēsēju populāciju monitoringa metožu papildinājumu projekts vienotu kritēriju ieviešanai Baltijas valstīs un atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par ziņojuma gatavošanu saskaņā ar Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK Par dabisko dzīvnieku, savvaļas faunas un floras aizsardzību 17. panta prasībām.
  4. Semināra organizēšana plēsēju populāciju monitoringa metožu papildinājumu izvērtēšanai un ieviešanas uzsākšanai.


Pētījuma I posma ziņojums
 
Pētījuma zinātniskais pārskats