Izvēlieties valodu

Agrita Žunna

Agrita Žunna

Zinātniskā asistente
Mg.biol.
+371 26476215

Pētniecības virzieni

Promocijas darbs

Vilka Canis lupus populācijas stāvoklis pēc sugas aizsardzības plāna ieviešanas Latvijā: izplatība, demogrāfija, radniecības struktūra un barošanās ekoloģija

Darba vadītājs: Jānis Ozoliņš

Izvēlieties valodu