Pētījumi par nozīmīgāko medījamo dzīvnieku populāciju struktūru, kvalitāti un dinamiku. Pētījumi par medījamo dzīvnieku populāciju un to barības augu mijiedarbības vērtēšanas metodēm. Repelentu lietošana kokaugu aizsardzībai pret briežveidīgo dzīvnieku bojājumiem. Lielo  plēsīgo zīdītāju ekoloģija. LVMI "Silava" rīcībā ir ilglaicīgais medniecības novērojumu stacionārs ''Noras'' Kuldīgas rajonā.