Vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 29.03.2010.
Beigu datums: 30.11.2010.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Darbinieki