Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 24.01.2014.
Beigu datums: 31.08.2015.

Eiropas Sociālā fonda programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne" pasākuma 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" vienošanās Nr. 2013/0022/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/053

Logo ESF Ieguldijums

Aktualitātes

  1. 30.03.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada I ceturksnī
  2. 25.06.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada II ceturksnī
  3. 30.09.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada III ceturksnī
  4. 16.–18.10.2014. Norisinās LVMI "Silava" un Daugavpils Universitātes organizētā konference "9th Baltic Theriological Conference"
    2014 10 16 ESF 053 Konference
  5. 31.01.2015. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada IV ceturksnī
  6. 31.05.2015. Pārskats par pētījumā paveikto no 2015. gada 1. februāra līdz 31. maijam
  7. 31.08.2015. Pētījuma noslēguma pārskats