Vadītājs:
Jānis Baumanis
Sākuma datums: 10.05.2011.
Beigu datums: 16.12.2013.

Pētījumu atbalsta a/s Latvijas valsts meži

Pētījuma mērķis ir veikt līdz šim a/s "Latvijas valsts meži" jaunaudzēs pielietoto individuālo stumbra aizsardzības metožu izvērtējumu lapu koku jaunaudzēs, kā arī veikt repelenta WŐBRA un aizsargspirāles efektivitātes izmēģinājumus egles, priedes un apses jaunaudzēs.

Darba uzdevumi:

 1. veikt literatūras datu apkopošanu un analīzi par Eiropā izmantotajām stumbru individuālajām aizsardzības metodēm;
 2. veikt jaunaudžu, kurās veikta kociņu stumbra aizsardzība, izmantojot mehāniskos aizsardzības līdzekļus, apsekošanu un sagatavot izvērtējumu par kociņu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas sekmēm un efektivitāti (pa koku sugām un aizsardzības līdzekļiem);
 3. veikt repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas izmēģinājumus:
  a) noteikt prasības repelenta WŐBRA (sadarbībā ar Latvijas Valsts augu aizsardzības un pētniecības centru) un stumbra aizsargspirāles lauka izmēģinājuma parauglaukumu ierīkošanai (ģeogrāfiskais izvietojums, jaunaudzes platība, augšanas apstākļu tips, audzes vecums utt.);
  b) ierīkot repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas izmēģinājumus egles, priedes, apses un ozola jaunaudzēs, aļņa un staltbrieža bojājumiem pakļautās teritorijās, un veikt atkārtotus novērojumus;
  c) sagatavot repelenta WŐBRA un stumbra aizsargspirāles lietošanas efektivitātes novērtējumu un iesniegt a/s "Latvijas valsts meži";
  d) sagatavot dokumentus iesniegšanai Latvijas Valsts augu aizsardzības un pētniecības centrā, repelenta WŐBRA reģistrēšanai Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā.


Pētījuma zinātniskais pārskats

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands