Kompleksie pētījumi par meža nekoksnes produktu (zalenis, miza u.c.) izmantošanu – resursi, lietošanas vērtība, ekoloģiskie aspekti, bezatlieku pārstrādes tehnoloģijas, produkti un to izmantošana.