Publicēšanas datums 05.06.2023.
Drukā

Šī gada 1.–2. jūnijā notika LVMI "Silava", a/s "Latvijas valsts meži" un Latvijas Kokkopju Arboristu biedrības organizēta Baltijas reģiona urbānās mežsaimniecības un koku menedžmenta konference Tree Conference Riga 2023.

Konferencē piedalījās gan speciālisti no Anglijas, Čehijas, Nīderlandes un Norvēģijas, gan arī LVMI "Silava" zinātnieki Āris JansonsEndijs BādersKārlis BičkovskisOskars KrišānsRoberts ČakšsValters Samariks un Zane Lībiete ar ziņojumiem:

  • Āris Jansons par intensīvās mežsaimniecības nākotni un ugunsbīstamību pilsētvides mežos "Future of intensive forestry: aesthetics and biodiversity in urban forests" un "Fire hazard in urban forests";
  • Endijs Bāders par koka stresa noteikšanu, izmantojot attālināto sensoro metodi "Identification of tree stress by remote sensing techniques";
  • Kārlis Bičkovskis par sadzīvošanu ar bebriem "Living with beavers in urban areas";
  • Oskars Krišāns par koku mehānisko stabilitāti vēja ietekmē un koku noturības pret vēja radītiem bojājumiem testu rezultātiem "Tree mechanical stability under wind loading" un "Tree susceptibility to wind damage: results of static tree-pulling tests in Latvia";
  • Roberts Čakšs par LBTU studiju kursu "Pilsētas mežu apsaimniekošana" ("Urban Forestry" in Latvia University of Life Sciences and Technologies);
  • Valters Samariks par klimata pārmaiņām un oglekli piepilsētas mežos "Climate change and carbon in urban forests";
  • Zane Lībiete par meža ekosistēmu pakalpojumiem "Forest-ecosystem services-based management".

 2023 06 05 Tre Conference Riga 1   2023 06 05 Tre Conference Riga 2

2023 06 05 Tre Conference Riga 3   2023 06 05 Tre Conference Riga 4

2023 06 05 Tre Conference Riga 5   2023 06 05 Tree Conference Riga 6

2023 06 05 Tree Conference Riga 7(Valda Muižnieka foto)


Konference tika rīkota ERAF programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/010 ietvaros

Logo ERAF 2014 2020 LV